Những tiêu chí giúp quý khách so sách xe đạp gấp và xe đạp thường

Những tiêu chí giúp quý khách so sách xe đạp gấp và xe đạp thường

Trong quá trình bán hàng, chúng tôi luôn gặp những câu hỏi của khách hỏi về sự khác biệt giữa xe đạp gấp và xe đạp thường ra sao .

Một sự so sánh thật thú vị, chúng tôi sẽ đưa ra một vài ví dụ và tiêu chí so sánh để quý khác được nắm rõ


TIÊU CHÍ SO SÁNH


XE ĐẠP THƯỜNG


XE ĐẠP GẤP

Độ linh hoạt

Chỉ có thể chạy và dắt bộ

 


Có thể chạy, khi gặp địa hình xấu, cầu thang, có thể gấp và xách đi
 

Tiết kiệm diện tích


Chiếm diện tích lớn trong nhà khi không sử dụng
 

Chỉ cần gấp lại, xe sẽ chiếm diện tích nhỏ khi không sử dụng

Mang đi du lịch


Không thể mang đi vì quá cồng kềnh
 


Có thể gấp lại bỏ vào giỏ chuyên dụng và mang theo

Mang lên tàu xe
 

Không thể

Có thể xách lên tàu, xe. Khi bước xuống mở xe ra và chạy


Phụ kiện kèm theo

Không có

Giỏ xách + Toolkit
(chỉ có hàng châu âu)

Bình chọn: 0

Thông tin

Thông tin 1